BĂNG KEO TRONG 24 MM

5,200 6,000

Danh Mục: BĂNG KEO
Product Code: 5ebba8442853a

Băng keo trong 24 mm x 100 y 

Độ bám dính tốt 

Số Lượng