BĂNG KEO MÀU NÂU 48 MM

Liên Hệ

Danh Mục: BĂNG KEO OPP
Product Code: 600c41abcb383

BĂNG KEO MÀU NÂU 

Quy cách :24 mm , 36 mm , 48 mm,58 mm

Chiều dài :70 Yar , 80 Yar 

Số Lượng